گالری فروش نقاشی های خانم سعیده عجمی

ارسال شده: 10 مرداد 1397 5:39 ب.ظ
تماس بگیرید

توضیحات

به نام هنر آفرین و خالق زیبایی
با سلام و ادب
بدینوسیله از شما دعوت می شود که در راستای حمایت، تقویت و گسترش از هنر بانوان ایرانی در گالری نقاشی ها ی آبرنگ هنرمند خانم سعیده عجمی که با اندیشه و سرشت خود جلوه هایی از فرهنگ اصیل ایرانی را رقم زده شرکت نمایید. هنر ایرانی را پاس داشته و با حضور و حمایت خویش گامی در راه پشتیبانی از ایشان بر دارید.
حفظ هنر و فرهنگ سرزمین مادری تنها با یاریِ شما ممکن است.
ورود به گالری مجانی است.
تلفن تماس: 0208-913-647 اول اگوست تا دهم اگوست از ساعت 5 تا 8 شب در دان تان تورونتو،

PAINTINGS FOR SALE (watercolor)
Saideh Ajami
Show Gallery. 978 Queen Street West.Toronto, Ontario
August 1-10, 2018 from 5-8 PM

Document-page-001-1