رستوران ته دیگ

ارسال شده: 26 دی 1396 4:17 ب.ظ
تماس بگیرید

توضیحات

رستورانی قدیمی با سابقه ۲۰ ساله با انواع غذاهای ایرانی.

آگهی های مشابه

tah-deeg
رستوران ته دیگ - تصویر 1رستوران ته دیگ - تصویر 2رستوران ته دیگ - تصویر 3