لیست برچسب با 'Ninous Givargiznia' (1)

نینوس گیورگیزنیا Ninous Givargiznia

عضو دائمی کانون بین الملیی مهندسین نفت مشاوره و ارزیابی رایگان با تجربه های طولانی بین المللی در امور سرمایه گذاری و مدیریت برای خرید […]

  • Montreal
  • 4 سال قبل
ninous-givargiznia
تماس بگیرید