لیست برچسب با 'Montreal' (12)

RBQ Licensed Contractor- Renovation & Restoration

Constrology Inc. is a RBQ licensed and full insured renovation company providing delivering top-notch renovation and restoration project all across Montreal Island, Longueuil, Laval, and […]

 • Montreal
 • 3 سال قبل
30998428_514129192322306_2872379427830890496_n
تماس بگیرید

مینا قاضی جولائی Mina Ghazi

مترجم غیررسمی انگلیسی

 • Montreal
 • 4 سال قبل
مینا قاضی جولائی Mina Ghazi
تماس بگیرید

امیر ردایی

مترجم رسمی دادگاه آموزش زبان فرانسه

 • Montreal
 • 4 سال قبل
امیر ردایی
تماس بگیرید

نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک آنتاریو و شورای مترجمان کانادا مترجم شفاهی رسمی اداره مهاجرت و شهروندی ترجمه و تایید مدارک تایید امضا و کپی […]

 • Montreal
 • 4 سال قبل
نغمه سروران
تماس بگیرید

دارالترجمه رسمی یکتا

مترجم رسمی دادگستری ایران مترجم رسمی عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، آنتاریو و کانادا آرزو تحویلداری یکتا

 • Montreal
 • 4 سال قبل
دارالترجمه رسمی یکتا
تماس بگیرید

دارالترجمه فرهنگ

رضا داودی- ترجمه شفاهی در محاکم و ادارات ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک گواهی امضا و کپی برابر اصل ترجمه شفاهی در محاکم و […]

 • Montreal
 • 4 سال قبل
دارالترجمه فرهنگ
تماس بگیرید

خاطره تحویلداری یکتا

مترجم رسمی کبک، آلبرتا و ایران Commissioner for Oaths در محدوده کبک و خارج از کبک کلیه خدمات ترجمه، تنظیم دعوت نامه، تکمیل فرم ها […]

 • Montreal
 • 4 سال قبل
خاطره تحویلداری یکتا
تماس بگیرید

نسترن صادقی

مترجم غیررسمی انگلیسی

 • Montreal
 • 4 سال قبل
نسترن صادقی
تماس بگیرید

دفتر ترجمه رسمی نوشاد جمال

ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک تمامی اسناد ترجمه و تائید شده به عنوان یک سند معتبر از سوی تمامی سازمان های دولتی و غیر […]

 • Montreal
 • 4 سال قبل
دفتر ترجمه رسمی نوشاد جمال
تماس بگیرید

حمید شورکایی

عضو رسمی کانون مترجمان کبک مترجم شفاهی دادگاه های مونترال و اداره مهاجرت و شهروندی کانادا دکترا در تاریخ جهان باستان از دانشگاه نانتر پاریس

 • Montreal
 • 4 سال قبل
حمید شورکایی
تماس بگیرید
صفحه 1 از 21 2