لیست برچسب با 'Dr. Davod Kafai' (1)

دکتر داود کفایی

دکتر کفایی در سال ۱۹۹۰از دانشگاه استانبول در رشته دامپزشکی فارغ التحصیل شده اند. ایشان دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت بیمارستان و بهداشت و […]

  • Toronto
  • 4 سال قبل
Davod Kafai
تماس بگیرید