لیست برچسب با 'مترجم' (1)

حسین عندلیب مترجم رسمی – ونکوور

مترجم رسمی عضو انجمن مترجمین بریتیش کلمبیا (.S.T.I.B.C) وابسته به شورای مترجمین کانادا (.C.T.T.I.C) مترجم شفاهی دادگاه ها و دادگستری بریتیش کلمبیا مترجم معتمد اداره […]

  • Vancouver
  • 4 سال قبل
hossein-andalib
تماس بگیرید