لیست برچسب با 'آموزش شنا. استخر. کمپ های ویژه تابستانی' (1)

آموزش شنا و نجات غریقی

شرکت Neda Health Group فعال در زمینه آموزش های ورزشی، خصوصا شنا، ویژه بانوان و کودکان اخیرا اقدام به برگزاری کمپ های ویژه ورزشی خصوصا […]

  • Toronto
  • 4 سال قبل
IMG_20180312_080036_871
تماس بگیرید